Nortura Totalmarked, som er markedsregulator for kjøtt og egg, la onsdag fram en ny prognose fram til og med 2020. For egg viser prognosen et betydelig og økende overskudd og at det ikke er rom for nyetableringer.

Kilde: Nationen