– Norsk kyllingproduksjon er veldig klimavennlig, både i et globalt perspektiv og sammenlignet med andre kjøttproduksjoner, sier Brantsæter.

Globalt slipper kyllingproduksjon ut 5 kg CO2– ekvivalenter per kilo slaktevekt av kylling. I Norge er utslippsintensiteten nede på bare 2 kg CO2-ekvivalenter per kilo.

– Det betyr at om du er opptatt av klima bør du kjøpe kylling produsert i Norge, sier Brantsæter.

Kilde: Norsk Landbrukssamvirke