– Kraftfôret kyllingene spiser er hovedsakelig laget av korn. Hvor stor andel av kraftfôret som er basert på norske ressurser varierer fra 50 – 80 prosent og avhenger av både størrelsen og kvaliteten på årets kornavling. Er kornavlingen stor, og av god kvalitet reduseres behovet for importerte råvarer – og motsatt, forklarer daglig leder i Norsk Fjørfelag, Margrethe Brantsæter.

Kilde: Norsk Landbrukssamvirke