– Det er ingen selvfølge å trygt kunne spise bløtkokte egg, men det tar vi nordmenn som en selvfølge, sier Brantsæter.

I Norge har vi en lang tradisjon for å bekjempe alvorlige og smittsomme sjukdommer og raskt iverksette tiltak for å hindre nye sjukdommer. Vi har også et strengt regelverk for varsling av myndighetene, obligatoriske veterinærbesøk og tett oppfølging mellom bonden, rådgivningsapparatet og myndighetene.

– Både den spredte bruksstrukturen i Norge og konsesjonsregelverket som legger begrensninger på antall dyr bidrar til å holde smittepresset lavt, forklarer Brantsæter.

Hør podcast om norsk kyllingproduksjon ved å trykke HER

Kilde: Norsk Landbrukssamvirke