Det var Skatteetaten som begjærte at et ANS (ansvarlig selskap med solidarisk ansvar) med to deltakere ble slått konkurs. Selskapet har drevet med gårdsdrift med hovedvekt på produksjon av slaktekylling og har holdt til på Jæren.

Kilde: Dagsavisen