Mange forbrukere etterspør bærekraftig produsert mat, der dyrene er friske og har det bra. Administrerende direktør i Norsk Landbrukssamvirke, Ola Hedstein, mener det er et paradoks at både importen og grensehandelen øker når få andre land kan vise til mer bærekraftig produsert mat enn i Norge.

– Dette henger ikke på greip. Vil du kjøpe kylling som er frisk og som har hatt det bra bør du kjøpe norsk kylling, sier direktøren.

Kilde: Norsk Landbrukssamvirke