Det blir innført ein ny kvote på totalt 300 tonn kyllingkjøtt. Tollreduksjon blir innført for m.a. råvarer til kraftfôr.

Er det noko verda treng mindre av, så er det biff frå Brasil. Eg er ærleg tala usikker på om me treng meir kylling frå Brasil, også, eit land som til dømes ikkje har tilstrekkjelege statistikkar for funn av antibiotikaresistente bakteriar i kyllingkjøttet. Det er heller ikkje spesielt berekraftig å frakte kylling og soya over Atlanteren til Noreg, og sende sjømat attende.

Kilde: Motkultur Nationen – les hele omtalen her!