I 2018-versjonen av Mattilsynets overvakingsprogram for landdyrfôr har dei analysert i alt 249 prøvar for innhald av tilsetningsstoff, uønskte stoff og ulovlege animalske protein. Formålet med overvakinga er å sikre trygt fôr og trygge produkt frå landdyr, skriv Mattilsynet på nettsidene sine.

Kilde: Nationen