Flere land i EU har utarbeidet nye standarder for god dyrevelferd i kyllingindustrien. Hurtigmatkjeden KFC blir nå den første som slutter seg til de nye standardene, ifølge The Guardian.

Mer plass, mer dagslys og miljømessige innretninger er blant tiltakene som skal innføres hos kyllingprodusentene som skal levere kylling.

Kilde: Nationen