Endringene i satsene for standardisert erstatning medfører en todeling av satsene avhengig av om det er tale om større eller mindre overskridelser av konsesjonsgrensen. Ved overskridelser opp til og med 20 prosent over konsesjonsgrensen, ilegges standardisert erstatning etter høy sats, mens det benyttes en lavere sats for overskridelser ut over 20 prosent av konsesjonsgrensen.

Kilde: Landbruksdirektoratet