I hønsehuset står 7500 høner og 600 hanar av rasen Ross 308 frå skotske Aviagen, og kaklar i kor. Dei er 27 veker gamle, og egglegginga starta så smått for to veker sidan. Det er det førre innsettet som er stjerna i historia. Fjorårets innsett hjå Nils Husveg produserte 165 levande kyllingar per innsett høne. Snittet i verda ligg på kring 150.

Kilde: Bondevennen