God dyrehelse er viktig både for matsikkerheten og for mattryggheten, og gir bedre dyrevelferd. Friske dyr produserer både mer og tryggere mat. Matproduksjonen blir mer klimavennlig og mer bærekraftig om vi reduserer antall syke husdyr.

Kilde: Nationen