Norske husdyrprodusentar har rett nok lite tillit også til EU, men tilliten til dyrevernorganisasjonar er endå lågare, ifølgje ei spørjeundersøking som er gjennomført av forskingsprosjektet Aniwel blant norske husdyrprodusentar.

Kilde: Framtida.no