Omsetningsavgiften på egg øker med 0,10 kr/kg til 0,80 kr per kg, mens fjørfekjøtt forblir 28 kr/ kg for andre halvår 2019.

Kilde: Regjeringen