Årets jordbruksoppgjør øker satsingen på forskning. Styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen lyser derfor ut sju mill. kroner i 2020 rettet mot forskerprosjekt på dyrehelse og dyrevelferd. Totalt lyses det ut 28 mill. kroner over fire år.

Kilde: Landbruksdirektoratet