Temaet for dagens møte med Bollestad var dyrevelferdsutfordringer i norsk svinenæring. De inviterte var Matmerk, Mattilsynet, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsvin, Nortura og KLF.

– Bollestad skal ha skryt for engasjementet og handlekraften hun nå viser. For bransjen er det av stor betydning at de politiske miljøene forstår hva vi har gjort, men også at de engasjerer seg videre i de nye tiltakene som nå iverksetter, sier styreleder i KLF, Ståle Gausen etter dagens møte.

– Det viktigste som er avklart i dag at det blir en forskriftsfesting av dyrevelferdsprogrammet på gris, liksom vi allerede har på kylling. Det blir også forskriftsfestet kompetansekrav til svineprodusenten gjennom innføring av et obligatorisk e-læringskurs med etterfølgende prøve. Kurset er en obligatorisk del av dyrevelferdsprogrammet for gris, sier Gausen.

Kilde: KLF