Nå innføres to hovedgrep for å styrke dyrevelferden i svinenæringa. Det ene er innføring av kameraovervåking. Det skal i utgangspunktet tas i bruk i samtlige norske slakterier.

– Kameraovervåking er et svar på krav om åpenhet og mulighet for kontroll med næringa. Vi er veldig positive til at vi kan ha kameraovervåking, som skal brukes av Mattilsynet i deres kontroll av vår virksomhet, men også vi skal kunne bruke opptakene til å kvalitetssikre eget arbeid, sier Norturas styreleder Trine Hasvang Vaag til Bondebladet.

Kilde: Bondebladet