Regjeringens mål er å stimulere til økologisk produksjon som er etterspurt i markedet. Den økologiske jordbruksproduksjonen skal skje med utgangspunkt i markedet og betalingsviljen for økologiske produkter. Jordbruket og markedsaktørene må forventes å fylle etterspørselen med de varene som det er forutsetninger for å produsere i Norge.

Kilde: Landbruksdirektoratet