Det fremtidsrettede anlegget vil være banebrytende innen energibruk og nye løsninger, og vil utgjøre starten i etableringen av en næringsmiddelklynge i området.

Kilde: Norsk Kylling