– Jeg tror dette bare er starten på angrep mot norsk husdyrproduksjon. Dyrevernalliansen har nettopp lansert en rapport om dyrevelferd innen flere husdyrproduksjoner i norge. Det bekrefter det jeg sier. De har en klar plan og strategi om å ta for seg hele det norske landbruket, hevder Braa.

Det må landbruket møte, mener han.

– Vi må ta tilbake styringa og utviklinga i landbruket framover. Selvsagt skal vi levere det markedet vil ha. Men det kan ikke være de tre store matvarekjedene, små politiske partier og dyrevernorganisasjoner som legger føringene for oss, der følelser går foran fakta og realitet, sier han.

– Og hva er alternativet? Det kan være import fra land som har langt dårligere fokus på de områdene enn oss, sier Braa.

Kilde: Bondebladet