13 procent av proverna från slaktkycklingar visade sig innehålla bakterierna ifråga 2018, jämfört med 34 procent 2017, enligt rapporten från Statens veterinärmedicinska anstalt och Folkhälsomyndigheten.

Minskningen beror bland annat på att det inte längre är lika vanligt med ESBL-bildande bakterier bland införda avelsdjur.

Kilde: Lantbrukets Affärstidning