Om husdyrhold er moralsk forsvarlig, avhenger ikke av enkeltmenneskers følelser knytta til det å spise kjøtt. Spørsmålet er først og fremst hvordan dyra har det mens de er i live, og dessuten om de bidrar positivt til å ernære menneskeheten uten at det går på bekostning av svake grupper og miljøet på jorda. Drøvtyggerne utgjør et godt eksempel på dette når de produserer mat av vekster vi ikke kan nyttiggjøre oss direkte.

Dyr har ikke vondt av å bli spist. Riktignok må de dø først, men forutsatt at de har hatt det bra så lenge de var i live, og at avlivinga foregår på betryggende vis, er det ingen grunn til å synes synd på dem fordi de ender sine dager på denne måten.

Kilde: Nationen