– Norsk Fjørfelag anser det som helt feilslått å snakke om norsk kyllingproduksjon som «industriell». Dyrevelferdsregelverket, konsesjonsregelverket og et lovfestet dyrevelferdsprogram gjør at norsk kyllingproduksjon foregår i relativt små flokker, med god kontroll på dyretetthet og i et beriket miljø. Norske kyllinger har mer plass, bedre helse og et rikere miljø enn kyllinger i andre land, skriver styret i Norsk Fjørfelag i en epost til Bondebladet.

Kilde: Bondebladet