Antall årlig produserte kyllinger har økt, særlig i Rogaland, siden 2014. – Men det blir helt feilslått å snakke om industrialisert kyllingproduksjon, mener Fjørfelaget.

Kilde: Bondebladet