Troverdighet er et stikkord for dette innlegget. Også vi politikere – og «folk flest» forøvrig – må gjerne ha personlige synspunkter i alskens saker, men punktene bør komme til syne i lys av sannhet når det handler om faglige påstander.

Kilde: Nationen