Det er i forbindelse med det omfattende arbeidet med å gjennomgå markedsordningene at dette forslaget kommer. Eventuelle endringer er planlagt gjennomført fra 1.1 2020. I sitt møte 20. mai vedtok rådet at de ber sekretariatet utrede todelt omsetningsavgift som produksjonsregulerende tiltak.

Kilde: Foreløpig protokoll fra Omsetningsrådets møte 20. mai. Hentet fra Landbruk24