Samfunnet trenger mat produsert på en kostnadseffektiv måte, og bonden må ha en fortjeneste. Spørsmålet er hva vi er villig til å akseptere innenfor de rammene.

Kilde: Aftenposten