Produksjonen av norsk korn, erter og oljefrø var på rundt 699 800 tonn i 2018. Det viser markedsregulator Norske Felleskjøps siste prognose for tilgangen på norsk korn i sesongen 2018–2019. I sesongen 2017–2018 var tilgangen på 1 262 400 tonn.

Kilde: Landbruksdirektoratet