– Jeg synes det er merkelig når man er så interessert i en sak at man ikke prioriterer å ta en telefon til for eksempel Nortura. Jeg tror kyllingbransjen hadde ønsket dem velkommen, og det er bak mål at man skal legge ned en hel næring uten å se hva det dreier seg om, sier stortingsrepresentant Emilie Enger Mehl (Sp) til Nationen.

– Det ble framstilt som at alle kyllingene i Norge lider. Derfor dro jeg rett til nærmeste kyllingfjøs, sier Mehl.

– Konsekvensene ved å legge ned norsk produksjon ville vært å importere fra utlandet, og det vil falle på sin egen urimelighet når vi vet at Norge har blant de strengeste kravene til dyrevelferd. Dette tar ikke Grønn Ungdom innover seg, sier hun videre.

Kilde: Nationen