Saka galdt høyringa i Næringskomiteen i Stortinget om regjeringa sitt forslag til korleis dei vil avvikla pelsdyrnæringa.

Kvar var Nortura når dei same ufaglege populistrøystene greidde tvinga storparten av ei heil eggnæring, til å skifta ut førsteklasses og dyrevernmessig anbefalte innreiingar for mange hundre millionar kroner? Kvar vart den nådelause talen av då? Og – kor lenge skal Nortura venta med å visa og tala desse bøndene si sak, slik at forbrukarane får lov til å velja pakningstype/kvalitet sjølv?

Kilde: Nationen