Lagsarbeid

 Øvrige omtaler

  • Nordic Poultry Conference 2019 
  • Nyhetsomtaler fra landets aviser 
  • MatPrat: Flere spisesituasjoner på egg kan gi økt forbruk
  • Produsentsamling Den Stolte Hane Ski
  • Brannkontroll er til bondens egen fordel
  • Varsler flere el-kontroller
  • Unngått nedbygging av jordbruksareal: Mye sprengningsarbeid – men fant det lønnsomt  

Statistikker