Anslag for endring i kraftfôrpris: +3 øre pr. kg.
Distriktstilskudd Ingen endringer
Husdyrtilskudd Ingen endringer

Avløsertilskudd
Verpehøne og avlsdyr av ender, kalkuner og gjess:
Økes med 70 øre. pr. dyr.
Slaktekylling: Økes med 3 øre. pr. dyr.
Gjess, ender, kalkuner, livkylling. Økes med 30 øre/dyr.
Økologisk slaktekylling: Økes med 11 øre/dyr.
Maksimalt avløsertilskudd økes med 4 700 kr til 83 400 kr

Kilde: Landbruk24