For en lege er det en fortvilet situasjon når ikke engang reserveantibiotika virker, de typene antibiotika som er utviklet for å berge dødssyke mennesker.

I fabrikkmessig produksjon blir ofte hele besetninger med dyr behandlet forebyggende med antibiotika. Resultatet ligger i matbutikkene. Organisasjonen Germanwatch la nylig fram resultat fra en stikkprøveundersøkelse av kylling fra store tyske dagligvarekjeder. Kyllingen kom fra fire store slakterikonserner. Frosne og ferske prøver var samlet fra hele landet. Mer enn annenhver kylling hadde resistente bakterier. Flere prøver inneholdt flere typer resistens. En tredjedel av prøvene hadde resistens også mot reserveantibiotika. Tyskland skryter av å ha halvert bruken av antibiotika i landbruket. Hvordan henger det sammen med økt resistens?

Kilde: Nationen