I diskusjonene om nedlegging av pelsdyrnæringa har det blitt pekt på at pelsdyrnæringa vil bli første næring «ut». Når man har lykkes med å legge ned pelsdyrproduksjonen, vil kylling-, svine- eller oppdrettsnæringen stå for tur. Det viser forslaget fra Grønn Ungdom med all tydelighet.

Kilde: Nationen