Grønn Ungdom peker på at kyllingnæringen er den landbruksnæringen som med omkring 65 millioner dyr årlig omfatter flest individer.

– Disse lever korte, smertefulle liv innendørs i store haller, der de behandles som rullebåndsobjekter uten iboende verdi, skriver ungdomspartiet i forslaget, som nå er på høring i partiorganisasjonen før partiets landsmøte 24.–26. mai.

– En slik industri hører ikke et sivilisert samfunn til, legges det til i resolusjonen.

Kilde: Dagens Næringsliv