I Sandnes har produsentene funnet en god kanal for å få solgt sine produkter. Der har de nemlig opprettet en REKO-ring, et konsept som kommer fra Finland.

REKO-ring er en salgs- og distribusjonsmodell for lokalmat, som fungerer slik at det settes av fast tid og sted for utlevering av varer. Tilgjengelige varer legges ut på forhånd i ei Facebook-gruppe, der kundene kan kommentere hva de vil kjøpe. Kjøpte varer kan så hentes på utleveringsstedet.- REKO-ringen fungerer for oss helt perfekt. Vi selger egg og hang oss på dette i fjor høst, og vi er veldig fornøyde med denne ordningen, meddeler bonde Tor Magne Raugstad fra Sandnes.

Kilde: Avisen Agder