Overproduksjonen av egg ventar Nortura blir på 1700 tonn i år. Det er ein liten nedgang frå 2000 tonn i førre prognose noko som kjem av litt høgare sal og ein liten reduksjon i tilførslane.

Kilde: Nationen