– Med tanke på den inntektsnedgangen som bøndene har opplevd de siste to årene er dette kravet et moderat krav, sier Geir Pollestad (Sp).

Mandag denne uka kom kravet fra jordbruket i årets jordbruksforhandlinger. Kravet har en ramme på 1.920 millioner kroner. Det vil gi en inntektsvekst på 31.000 kroner per årsverk og en reduksjon av inntektsgapet til andre grupper med 11.000 kroner.

– Det er en klar forventning fra Senterpartiet om at dette gapet tettes, sier Pollestad.

Kilde: Nationen