Representanten Une Bastholm har stilt følgende spørsmål til skriftlig besvarelse:

«Norturas prognoser viser at vi ligger an til å produsere 2.000 tonn egg for mye i 2019. Det tilsvarer omtrent 32 millioner egg. Hvor mange egg blir kastet i Norge hvert år, og hva vil statsråden gjøre for å redusere overproduksjon og kasting av spiselige egg?»

For å lese svaret fra Statsråd Olaug Bollestad, trykk HER