Fjørfe
Det fastsettes ingen priser for egg og fjørfekjøtt i jordbruksavtalen.
For egg fastsetter Nortura en planlagt gjennomsnittlig engrospris for hvert halvår.
For kylling fastsettes det kun en referansepris for å administrere tollvernet.
Anslag for endring i kraftfôrpris: +1 øre pr. kg.
Distriktstilskudd: Ingen endringer
Husdyrtilskudd: Ingen endringer
Avløsertilskudd
Verpehøne og avlsdyr av ender, kalkuner og gjess:
Økes med 90 øre. pr. dyr.
Slaktekylling: Økes med 4 øre. pr. dyr.
Gjess, ender, kalkuner, livkylling.
Økes med 30 øre/dyr.
Økologisk slaktekylling:
Økes med 14 øre/dyr.
Maksimalt avløsertilskudd kreves økt med 6 150 kr til 84 850 kr

Kilde: Landbruk24