Forsell viser til at årets forhandlinger har et krevende bakteppe med ekstremværet i 2018, markeder i ubalanse og kostnadsvekst.

– Tørken i 2018 satte norsk jordbruk i en historisk krisesituasjon, som har hatt, og fortsatt har, betydelige konsekvenser. I tillegg stagnerer etterspørselen for flere viktige jordbruksvarer, noe som bidrar til at flere markeder fortsatt er i ubalanse, kostnadsveksten er økende, mens produktivitetsveksten faller. Dette gjør at jordbrukets egen løfteevne til å øke inntektene gjennom økt salg til høyere priser er sterkt svekket, som forslaget om å øke prisene med kun 250 millioner kroner,  som finansierer bare 13 prosent av kravet, sier Leif Forsell.

– Det er derfor en klar svakhet ved kravet at det er en mangelfull sammenheng mellom jordbrukets inntektsambisjoner og sektorens egen evne til å realisere inntektsmuligheter. Jeg har også merket meg at jordbruket i år ikke har lagt inn noen beregningsmessig forutsetning om bedring av markedsbalansen, slik vi var enige om i fjor, fastslår Forsell.

Kilde: Regjeringen