Erfaringen viser at tiltakene er effektive, samtidig som det må forventes enkelte sporadiske positive funn i alle ledd av verdikjeden. Opparbeidet kunnskap gjør det mulig å iverksette effektive hygienetiltak som reduserer spredning av smitte til neste ledd i verdikjeden.

Kilde: Animalia