Salet av egg merka med KRAV, Sverige si mest kjende miljømerking for økologisk matproduksjon, har i Sverige sokke med 4 prosent dei siste to åra, og det til trass for at salet av egg i daglegvarebutikkane samtidig har auka med seks prosent.

– At færre svenskar vel KRAV-merka egg vil få konsekvensar for både høner, miljø og dei svenske bøndene som investerer i anlegg med høg dyrevelferd, seier Anita Falkenek i KRAV til ATL.

I Danmark har supermarknader byrja å fase ut buregg frå butikkane, og av den grunn har enkelte kjeder byrja å selje utanlandske egg i staden for danske.

– Grunna at av egg frå burhøns vert fasa ut har me tatt inn finske egg fordi dei er konkurransedyktige, og kundane krev billege egg. Finland har i mange år hatt særstatus i EU når det gjeld salmonella – ein status som Danmark no også har, skriv kommunikasjonssjef Jacob Lassen i Dagrofa i ein e-post til JydskeVestkysten.

Kilde: Nationen