– Den gjennomsnittlige vekten på egg er 63 gram. Dermed blir det i snitt 211 egg per nordmann i året, sier Anne Ingun Løvberget i seksjon for eiendom-, areal- og primærnæringsstatistikk i Statistisk sentralbyrå (SSB).

Utregningen fra i fjor var basert på 2016-tall og viste 207 egg per innbygger. Dermed kan vi slå fast en fortsatt økning i nordmenns eggforbruk. Dessuten ønsker stadig flere av oss å spise økologiske egg, altså egg fra høner som får økologisk fôr og som slippes ut i friluft hver dag.

– I 2018 var nesten 10 prosent av alle egg som ble solgt gjennom dagligvarehandelen i Norge, økologiske. Det er en dobling fra ti år tilbake, opplyser Løvberget.

Kilde: Nationen