Norsk handel i Sverige tilsvarer omsetningen til 215 gjennomsnittlig store Rema1000-butikker. Norge går glipp av 5 375 arbeidsplasser, 1,8 milliarder kroner i verdiskaping og 3 milliarder kroner i offentlige inntekter, ifølge Menon Economics. Menon har også beregnet konsekvensene dersom vi tar med arbeidsplassene som skapes av innkjøp av varer og tjenester til butikker. Arbeiderne i disse bedriftene bruker også lønningene sine på ting, noe som skaper ringvirkninger. Oppsummert går Norge glipp av 11 750 arbeidsplasser, 7,8 milliarder kroner i verdiskaping og minst 4,9 milliarder kroner i offentlige inntekter. Årsaken til at dette skaper så store ringvirkninger er at dersom vi hadde kjøpt disse varene i Norge, ville også en stor del av dem blitt produsert i Norge. Det er ikke bare butikkjobbene som går tapt. Det gjør også bøndene.

Norge har en lang grense mot Sverige, og 40 prosent av Norges befolkning bor innenfor 1,5 time fra svenskegrensen. Prisnivået er lavere i Sverige enn i Norge, noe som har gjort at nordmenn drar på 11,5 millioner turer til grensa i året for å shoppe. Det er 6,5 turer per husholdning i året. Mange av de varene nordmenn kjøper i Sverige, er varer som ellers ville vært produsert i Norge. 70 prosent av de som handler i Sverige sier at de kjøper kjøtt. 30 prosent sier at de kjøper ost.

Prisnivået på mat i Sverige og i Norge nærmer seg hverandre, uten at nordmenn later til å reflektere særlig mye over det. I 2011 var meierivarer dobbelt så dyrt i Norge som i Sverige. Fem år senere var forskjellen halvert. De fleste tenker ikke over det. De «vet» bare at det er så billig i Sverige.

Kilde: Dagsavisen