Sammenligner du norske matvarepriser med utenlandske, kan det virke som at det er kostbart her. Ser du imidlertid på kjøpekraften nordmenn har, finner du et annet svar.

Det hevdes ofte og av mange at maten er så dyr i Norge. Og det er i og for seg riktig – hvis man bare ser utvalgte deler av sannheten.

Hvis vi – for enkelthets skyld – tar prisindeksen på mat og deler med indeksen for BNP per innbygger får vi at tall som sier noe fornuftig om prisnivå og kjøpekraft og hvorvidt maten i Norge er dyr eller ei. Norge ligger her på andreplass i Europa – det er bare Irland der maten er relativt sett billigere enn i Norge når vi også tar hensyn til BNP per innbygger.

Kilde: Nettavisen