Leger uten grenser sender ikke bare leger, sykepleier og jordmødre til krevende oppdrag i utlandet, de er også stadig på jakt etter mennesker som kan arbeide med logistikk og drift. Til disse oppdragene har organisasjonen erfart at bønder er godt egnet.

– Arbeidshverdagen i felt er veldig annerledes enn arbeidshverdagen i Norge. Vi trenger folk som er praktisk anlagt, som kan improvisere og finne kreative løsninger under krevende forutsetninger. En bonde setter seg ikke ned og tvinner tommeltotter og håper noen andre skal komme og løse problemet. Jeg har enda til gode å se en bonde som mister kontrollen, sier Solveig Busk Halvorsen.

Kilde: Norsk Landbruk