Mandag 25/3 tok fylkesleder Sigurd Enger med Høyres landbruksnettverk på en rundtur på Romerike. Vi fikk vist fram mangfoldet i Akershus-landbruket, og det var en svært lydhør forsamling som var med.

Høyres landbruksnettverk består av stoprtingsrepresentanter fra de fleste fylker i Norge, og det var representanter fra de fleste komiteene på Stortinget. Underveis fikk de se gårdsbruk og møte bønder som har satset på ulike produksjoner.

Kilde: Norges Bondelag