Egg og kylling: Det er svært viktig at distriktstilskuddet på egg ikke blir ytterligere redusert. Eventuell vekst i eggproduksjonen må skje i distriktene. Veksten i produksjon av egg, svin og kylling har i alt for stor grad skjedd i sentrale områder – Rogaland, Trøndelag og Østfold. Kanaliseringspolitikken må styrkes også for disse produksjonene. Det må innføres etableringskontroll for fjørfe.

Kilde: Norges Bondelag