Dokumentasjon av regelverksetterlevelse og økt innsyn i produksjonen vår er derfor nødvendig både for å ivareta tillit og sørge for god dyrevelferd.

Bondelagets leder, Lars Petter Bartnes, har selv sagt at alle husdyrproduksjoner burde ha et dyrevelferdsprogram (DVP). Det finnes allerede tre etablerte program: Dyrevelferdsprogram for slaktegris, slaktekylling og kalkun. Det jobbes aktivt med å etablere dyrevelferdsprogram for alle andre husdyrproduksjoner i Norge.

Så langt foreslås det at programmet skal inkludere alle eggprodusenter med mer enn 1000 verpehøner. Siden de aller fleste verpehøns befinner seg i de største besetningene, vil programmet da omfatte mer enn 99 prosent av norske verpehøns. Detaljene i DVP vil beskrives i en bransjeretningslinje, mens enkelte av kravene foreslås inkludert i forskrift, på samme måte som det gjøres i DVP slaktekylling og DVP kalkun.

Kilde: Kjøtt- og eggprodusenten